Sveikinamės lietuviškai

Brangūs skaitytojai,

Kaip kasmet, vėl pradedame Gavėnios kelią, kuris mus ves į Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinį.
Jau keletą ilgų mėnesių kartu keliaujame šiuo kovų, bet taip pat ir džiaugsmo keliu, laukdami Šv. Jono brolių ir seserų bendruomenės « prisikėlimo ».
Šv. Jono ir Šv. Dominyko seserų padėtis vis dar nėra stabili, nepaisant to, kad seseris (dėkui Dievui ir jo Bažnyčiai!) remia vyskupai visame pasaulyje. Šitaip seserys gali toliau gyventi maldos, rankų darbo ir studijų gyvenimą.

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį jums pasiūlysime tėvo Marie Dominique Philippe meditaciją, kad augtume tikėjime, viltyje bei meilėje.

Pirmasis Gavėnios sekmadienis. Meditacija 1
Antrasis Gavenios sekmadienis. Meditacija 2
Trečiasis Gavėnios sekmadienis. Meditacija 3
Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis Meditacija 4
Penktasis Gavėnios sekmadienis

Tikimės, kad šis laikas nepasirodys per ilgas; kad jis bus pilnas Dievo ir kreips mūsų žvilgsnius į Prisikėlimą.

ModeratoriaiAntrasis Gavenios sekmadienis. Meditacija 2

 » Dievas tęsia žmonijos ir pasaulio  atpirkimo slėpinį Kristaus neturto dėka; Kristaus, kuris tapo neturtėliu sakramentuose, Dievo Žodyje ir Bažnyčioje, netutingųjų tautoje »
Popiežius Pranciškus

***

Kad palaikytume tarpusavio ryšį vasaros metu bei vienydamiesi su visuotine Bažnyčia, kiekvieną sekmadienį publikuosime tėvo Marie-Dominique Philippe meditaciją tikėjimo tema. Meditacijos parengtos pagal konferencijų, skaitytų 1999-1997 metais, medžiagą. Jų tema : Jėzus – tikėjimo mokytojas per ženklus.   

***

Kad geriau pažintumėte seseris, šiame tinklaraštyje rasite liudijimų ir nuotraukų ; įvykių chronologiją ir diagolo erdvę, kurią sudaro :

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK), su atsakymais,

Langas, kuriame galite užduoti klausimus (į kuriuos stengsimės atsakyti), atsiųsti savo liudijimą ar nuotraukų

Straipsniai, pasirodę spaudoje.

Malonaus skaitymo !

Moderatoriai

Publicités

Bažnyčios misija

8- 2013 m. rugpjūčio 25 dienos meditacija

Krikščionio misija yra ta pati, kaip Kristaus

Labai svarbu suprasti, kad mūsų krikšto pašaukimas yra gyventi tokioje vienybėje su Kristumi, kad visada trokštume būti kiek įmanoma arčiau jo, kiek įmanoma glaudžiau su juo susieti. Galima sakyti, kad kiekvieno krikščionio gyvenimo maršrutas jau yra pažymėtas, nes mūsų malonė yra tęsti Jėzaus malonę. Jonas Paulius II labai gražiai apibrėžė, kas yra Bažnyčia (niekas prieš jį nebuvo to padaręs su tokiu aiškumu), sakydamas, kad Bažnyčios kelias, Bažnyčios maršrutas yra Kristaus kelio tąsa. Bažnyčios kelias yra Lire la suite

Prisikėlimas ir gyvenimas

6 – 2013 m. rugpjūčio 11 d. meditacija

« Jėzus jai tarė: “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas“. »

Toks turi būti tikėjimas mirties akivaizdoje.  Mirtis – tik akimirka, mirtis – išbandymas. Tikinčiajam mirtis yra ne pabaiga, o perėjimas; sunkus perėjimas mūsų jausmams, ribojamiems laiko. Mirtis yra didelis ir sunkus išbandymas, ir krikščionis žino, kad ji yra gimtosios nuodėmės pasekmė. Kristus šią gimtosios Lire la suite

Neregio išgydymas

5 – 2013 m. rugpjūčio 4 d. meditacija : 

Neregio išgydymas (Jono 9)

Jono evangelijos 9 skyriuje įdomu pažvelgti į šį neregį Jėzaus artumoje. Ir pastebėti, kiek triukšmo Jėzus sukelia išgydęs šį aklą gimusį, kuris po to dar turi aiškintis tėvams bei kaimynams. Aklieji nėra dideli keliautojai – kam jiems kelionės? Šis žmogus visą gyvenimą praleido vienoje vietoje, todėl buvo puikiai pažįstamas tėvų, kaimynų,  fariziejų, bandančių nors truputį suprasti, kas gi čia atsitiko… Staiga šiuo buvusiu neregiu visi susidomi, nors anksčiau niekas nekreipė į jį dėmesio. Jis tiesiog sėdėjo. Lire la suite

Samarieté – 2013 liepos 28 d. meditacija 4

Susitikimas su Samariete (Jono 4)

Didžiausias Jėzaus širdies džiaugsmas yra išgirsti mus mūsų varge. Nelabai malonu eiti išpažinties, pripažinti savo klaidas, sutikti su tuo, kad esame vargšai, kurie, kaip tikri vargšai, yra niekas. Mūsų visų neturtas yra toks pat : visi mes vienodi, nuodėmėje nėra nieko originalaus, nieko asmeniško. Visur tas pats asmens sumenkinimas. Nuodėmė yra individuali siaurąja prame; dėl jos mes voliojamės purve, dėl jos vaikomės bjaurių dalykų. Bet Jėzus nežiūri į nusidėjėlį kaip nusidėjėlis. Jis žvelgia kaip Išganytojas, ir tai viską keičia. Savo Lire la suite