Bažnyčios misija

8- 2013 m. rugpjūčio 25 dienos meditacija

Krikščionio misija yra ta pati, kaip Kristaus

Labai svarbu suprasti, kad mūsų krikšto pašaukimas yra gyventi tokioje vienybėje su Kristumi, kad visada trokštume būti kiek įmanoma arčiau jo, kiek įmanoma glaudžiau su juo susieti. Galima sakyti, kad kiekvieno krikščionio gyvenimo maršrutas jau yra pažymėtas, nes mūsų malonė yra tęsti Jėzaus malonę. Jonas Paulius II labai gražiai apibrėžė, kas yra Bažnyčia (niekas prieš jį nebuvo to padaręs su tokiu aiškumu), sakydamas, kad Bažnyčios kelias, Bažnyčios maršrutas yra Kristaus kelio tąsa. Bažnyčios kelias yra Kristaus kelias. Šis Kristaus kelias tęsiasi laike ir erdvėje, bet tai tas pat kelias. Kitaip nebūtume dieviškojo Šventosios Dvasios vedimo dalis. Tai būtų mūsų vaizduotės vaisius, o ne Bažnyčios, Kristaus Sužadėtinės, kelionės slėpinys. Sužadėtinė neturi kitos misijos nei jos sužadėtinis; ji pratęsia sužadėtinio misiją.

Kryžiaus šviesoje turėtume suprasti, kas Bažnyčioje yra ir kas nėra iš Šventosios Dvasios.  Tai labai svarbu. Kartais kyla klausimas, ar tai, ką darome išties yra iš Šventosios Dvasios, ar Šventoji Dvasia tikrai iš mūsų to laukia. Yra tik vienas būdas rasti atsakymą: paklausti savęs,  ar mūsų veikla yra vienybėje su Jėzaus veikla? Ką darė ir kuo gyveno Jėzus galime atrasti Evangelijose.  Jas skaitydami matome, kad Jėzus yra Tėvo siųstasis: visa, ką jis daro, yra vienybėje su Tėvu — « Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą »[1]. O visa tai, ką daro Bažnyčia, turėtų būti daroma vienybėje su Kristumi. Kitaip ji nebebus Kristaus Sužadėtinė, nebebus ta, kuri seka Kristumi ir pilnai gyvena jo misija. Bažnyčios misija yra Kristaus misija[2]. Taip sakydamas, Jonas Paulius II apima visą Bažnyčios Tradiciją. Kristaus misija tęsiasi Bažnyčioje ir įgauna vis naujų jėgų, naujos gyvybės. Bažnyčiai būdinga tai, kad ji neturi savo misijos. Ji vykdo Kristaus misiją, kuri tęsiasi laike ir erdvėje. Tai misija, pasiekusi mus per Dievo Žodį.

 

Tėvas Marie-Dominique Philippe, o.p.

+

Liudytojas gyvena slėpiniu

 

Kryžiaus slėpinį kontempliuojame dėl jo paties. Krikščionis yra kontempliatyvusis, tai reiškia, tas, kuris trokšta pilnai išgyventi Kryžiaus reiklumą, atverdamas širdį šio slėpinio šviesai. Kristaus kryžius, jei esame jo patraukti, verčia mus tapti liudytojais : liudyti Kristaus tiesą ir jo meilę Tėvui bei žmonėms.

 

Tėvas Marie-Dominique Philippe, o.p.

 

+

 


[1]Jn 5, 19 ; pal. 30 : « Iš savęs aš nieko negaliu daryti ».

[2]Redemptor hominis, §§ 7, 12 ir 18 ; Taip pat : Redemptoris missio, §§ 18, 19 ir 20 ; Dominum et vivificantem, § 61 ; Tertio millennio adveniente, § 56 (citata iš Gaudium et Spes, §3).

Publicités