Neregio išgydymas

5 – 2013 m. rugpjūčio 4 d. meditacija : 

Neregio išgydymas (Jono 9)

Jono evangelijos 9 skyriuje įdomu pažvelgti į šį neregį Jėzaus artumoje. Ir pastebėti, kiek triukšmo Jėzus sukelia išgydęs šį aklą gimusį, kuris po to dar turi aiškintis tėvams bei kaimynams. Aklieji nėra dideli keliautojai – kam jiems kelionės? Šis žmogus visą gyvenimą praleido vienoje vietoje, todėl buvo puikiai pažįstamas tėvų, kaimynų,  fariziejų, bandančių nors truputį suprasti, kas gi čia atsitiko… Staiga šiuo buvusiu neregiu visi susidomi, nors anksčiau niekas nekreipė į jį dėmesio. Jis tiesiog sėdėjo. Kartkartėmis gaudavo skatiką ar du, ir buvo žinomas tik kaip kryžkelės elgeta. Geromis dienomis jam buvo galima ką nors duoti, blogomis dienomis – nekreipti dėmesio. Bet vos tik neregys praregi, staiga visi pradeda juo domėtis. Ne juo asmeniškai, o tik todėl, kad pats Jėzus į jį atkreipė dėmesį. Taigi neregys tapo įžymybe net fariziejų tarpe, nors anksčiau jiems buvo niekas: neregys – tai nevykėlis, žmonijos atlieka, Dievo atmestasis. Jėzus nešė visą gimtosios nuodėmės padarytą žalą. Jėzus ir Marija gyveno tarp neregių, patys puikiai matydami.  Savo noru Jėzus, ir Marija kartu su juo, prisiėmė šio neregio naštą, o taip pat ir visą žmonijos abejingumą jo vargui. Ir staiga, Jėzaus dėka, situacija visiškai pasikeičia. Tai pirmas dalykas, kurį matome devintajame evangelijos skyriuje.

Svarbu suprasti, kad Jėzus į mus žvelgia kaip į neregius iš prigimties. Per tikėjimą jis atveria mūsų širdis meilei. Tikėjimas – tai vidinis Dievo žvilgsnis mūsų žmogiškose tamsybėse, kur teisiama pagal išorę, kur slėpinys interpetuojamas į jį neįsigilinus. Kaip į jus, tikinčiuosius, žvelgia jūsų artimieji? Kaip į jus žvelgia « Įstatymo mokytojai »? Ir kaip į jus žvelgia Jėzus? Visa pasakyta šiame skyriuje. Perskaitykit jį dar kartą šioje šviesoje, ir pamatysit, kaip tai nuostabu. Tai be galo įdomus, originalus evangelijos skyrius. Kitur pagrindinis veikėjas yra Jėzus, o čia Jėzus tik skyriaus pradžioje. Likusi dalis kalba apie žmoniją. Būtent šioje Jono evangelijos vietoje žvilgsnis į žmones ir jų reakcijas į Jėzaus veiklą yra labiausiai išplėtotas. Kiekvienas atpažįstame save…

Tėvas Marie-Dominique Philippe, o.p.

+

Publicités